Публична покана

Покана за участие в процедура по избор на банки за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин - Калафат"АД.