Протокол

Публикуван е протокол от 13.03.2014г. от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти в резултат от процедура по избор на банки за депозиране на паричните средства на "Дунав мост Видин-Калафат" АД, с Възложител "Дунав мост Видин-Калафат" АД.