Новини

ПРОТОКОЛ от 12.10.2015 г. от работата на комисията, назначена със заповед № 97/04.09.2015 г. на Изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет: “Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин- Калафат”АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени”

/

 

 1. 32
 2. 31
 3. 30
 4. 29
 5. 28
 6. 27
 7. 26
 8. 25
 9. 24
 10. 23
 11. 22
 12. 21
 13. 20
 14. 19
 15. 18
 16. 17
 17. 16
 18. 15
 19. 14
 20. 13
 21. 12
 22. 11
 23. 10
 24. 9
 25. 8
 26. 7
 27. 6
 28. 5
 29. 4
 30. 3
 31. 2
 32. 1