Новини

УС на „Дунав мост Видин-Калафат” АД е приело с Протокол 81 от дата 13. 11.2017 г. актуализирана ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МОСТА И СИСТЕМИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

/

 

 1. 32
 2. 31
 3. 30
 4. 29
 5. 28
 6. 27
 7. 26
 8. 25
 9. 24
 10. 23
 11. 22
 12. 21
 13. 20
 14. 19
 15. 18
 16. 17
 17. 16
 18. 15
 19. 14
 20. 13
 21. 12
 22. 11
 23. 10
 24. 9
 25. 8
 26. 7
 27. 6
 28. 5
 29. 4
 30. 3
 31. 2
 32. 1