Podul de la Vidin - Calafat are o importanta semnificativa nu numai pentru dezvoltarea in viitor a Coridorului Paneuropean de transport IV, ci si pentru întreaga axa de transport de sud-est al Europei si pentru reţeaua de transport Transeuropeana, prin posibilităţile pe care le va prezenta pentru realizarea unui transport combinat si pentru transferul de anumite volume de trafic de la reţeaua rutiera la calea ferata.

Prin edificarea construcţii noi se va ajunge la o deschidere radicala a reţelei de transport a Bulgariei si integrarea ei in reţele de transport europene, in acelaşi timp se va realiza o imbunatătire a calităţii de servirii de transport si in general - se va ridica competivitatea economie bulgare. Influenta construirii podului de la Vidin - Calafat asupra dezvoltării regionale se va simţi încă in timpul lucrărilor de construcţii, aşteptându-se ca in medie in aceasta perioada sa fie create circa 980 locuri de munca, iar din începutul lucrărilor de intrare a podului in exploatare in economica locala si regionala vor intra circa 60 milioane Euro.

Proiectul di partea bulgara conţine:

Parte 1 - Proiectarea si construirea unui pod combinat (rutier si feroviar) cu patru benzi rutiere, o linie de cale ferata si o pista pentru biciclete si doua piste de pietoni.

Partea a 2a - Construirea infrastructurii rutiere si feroviare aferente, care va cuprinde: edificarea unui staţii feroviare de marfa si 7 km linie feroviara noua, reconstrucţia gării de calatori existente si construirea de 7 noduri rutiere la doua niveluri.

Din partea romana in proiectul sunt incluse:

Construirea de 5 km linie feroviara noua, 5 km drum rutier de automobile de clasa l-a si un punct terminal pentru control comun de frontiera si taxarea autotransportului.

Prin finanţarea gratuita din partea AFD (Agenţia franceza de dezvoltare) in perioada anilor 2001-2002 au fost efectuate analize economice, financiare si sociale preliminare pentru construirea unui pod nou, care au fost realizate de BCEOM, împreuna cu firmele bulgare ,,ITK" si „Patinvestingeneering" si firma romana IPTANA. Aceasta include analizarea preţului indicativ a proiectului pentru un al doilea pod la Dunărea si a subproiectelor pentru varianta aleasa a locului podului.

Prin finanţarea gratuita din partea KfW (Instituţia Germana de creditare si reconstrucţii») in anul 2001 au fost realizate cercetări prealabile geologice si hidrotehnice in zona variantei alese de aşezare (km796), care au fost efectuate de firma RRI (Rhein Ruhr Ingenieurgesellschaft), împreuna cu firma bulgara „Ghius" si firma romana IPTANA. Aceste cercetări au confirmat corectitudinea locului ales, asigurând date topografice si geologice pentru elaborarea proiectelor preliminare.

Prin finantare gratuita din partea KfW in perioada anilor 2001-2003 au fost efectuate cercetări prealabile si a fost pregătit Raportul asupra mediului înconjurător a proiectului, cercetări care au fost realizate de Societatea ERM LAHMEYER Internaţional, împreuna cu firmele bulgare ,,IRIN"(I/1PHH) si Geomarin si firma romana „AGRARO CONSULT". După ce au avut loc dezbateri publice la Vidin si la Calafat, raportul pentru determinarea influentei asupra mediului înconjurător (OBOC) a fost aprobat si admis la sfârşitul anului 2004.

1. Prin finanţarea gratuita a programului ISPA al Uniunii Europene din începutul anului 2003, consorţiul englezo-spaniol Scott Wilson Holding/lber- insa/Flint &Neill Partnership a fost numit drept un consultant internaţional in domeniul ingeneering-lui si a managementului pe langa Ministerului transporturilor si care a pregătit un proiect de concepţie a podului in trei variante, Un proiect tehnic pentru infrastructura rutiera si feroviara aferenta - din partea bulgara impus in documentaţia de participarea la licitaţia pentru alegerea unor executanţi si consultanţi; in conformitate cu condiţiile si procedurile Comisiei Europene. In perioada de construcţie consultantul internaţional in domeniul inginering-lui si a managementului prin intermediul unui consilier desemnat îşi va da concursul si ajutorul Unitatatii de executare si implementare a proiectului.

 

Ajutor gratuit din programul ISPA al Consiliului European

70 000 000 Euro

Împrumut din Banca Europeana de investiţii (BEI)

70 000 000 Euro

Ajutor gratuit din partea AFD

5 000 000 Euro

Ajutor gratuit din partea KfW

20 045 167 Euro

Finanţare din Bugetul de stat al Republicii Bulgaria

60 761 285 Euro

 

Bugetul proiectului din partea romana este de 48 milioane Euro, care include un ajutor gratuit din programul ISPA al Consiliului European. si finanţarea din Bugetul de stat al României

Ca urmare a realizării unor proceduri de licitaţie la data de 30.01.2007, Societatea spaniola FCC a fost numita drept Executant in condiţiile FIDIC pentru proiectarea si construirea podului de baza, iar consorţiul franco-britanic Ingerop/High-Point Rendel a fost numit drept Inginer in condiţiile FIDIC, care va efectua controlul proiectării si inspecţia asupra realizării construcţiilor. La data de 26.10.2007 FСС a fost numita drept Executant al Contractului 3, cu Inginer de supraveghere Ingerop/High-Point Rendel/Salfo .