Societate mixta Bulgaro-romana „Danube bridge Vidin-Calafat" AD a fost înfiinţata la Adunare acţionarilor, care a avut loc in clădirea Ministerul transporturilor, tehnolgii informatice si comunicaţii la Sofia in data de 06.06.2013.

Sediul si adresa sediului social a Societăţii este in oraşul Vidin. Societatea mixta va răspunde pentru managementului, exploatarea si intretinera podului de frontiera mixt peste fluviul Dunarea de la Vidin, cum si pentru colectarea tarifelor de trecere la vehiculele de transport rutiere.